1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán muốn truy lĩnh được các khoản phụ cấp hưởng theo số tiền

Kế toán muốn truy lĩnh được các khoản phụ cấp hưởng theo số tiền

1. Mục đích

Giúp kế toán truy lĩnh được các khoản phụ cấp hưởng theo số tiền.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, trên phần mềm khi tính truy lĩnh lương chỉ lấy lên những khoản truy lĩnh lương, phụ cấp theo hệ số/tỷ lệ chưa truy lĩnh được khoản phụ cấp hưởng theo số tiền.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm cho phép truy lĩnh lương, phụ cấp theo số tiền.

Cụ thể như sau

1. Có CBNV Nguyễn Thị Liên, được hưởng phụ cấp điện thoại theo số tiền vào 01/03/2022, nhưng đến 01/06/2022 mới nhận được quyết định.

2. Tại phân hệ Tiền lương, vào menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, phần mềm cho phép truy lĩnh lương, phụ cấp hưởng theo số tiền.

VD: Chọn truy lĩnh phụ cấp số tiền vào tháng 6, phần mềm sẽ lấy lên CBNV Nguyễn Thị Liên được truy lĩnh phụ cấp điện thoại hưởng theo số tiền.

Cập nhật 24/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan