1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán muốn xem danh sách mẫu báo cáo phù hợp với đơn vị mình để không mất công tìm kiếm

Kế toán muốn xem danh sách mẫu báo cáo phù hợp với đơn vị mình để không mất công tìm kiếm

1. Mục đích

Giúp kế toán xem danh sách mẫu báo cáo phù hợp với đơn vị mình để không mất công tìm kiếm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, danh sách bảng lương mang đi rất nhiều, đơn vị không biết phải dùng mẫu biểu nào.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm chỉ mặc định hiển thị một số báo cáo nhất định phù hợp theo từng loại hình đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo, phần mềm đã mặc định hiển thị một số báo cáo nhất định phù hợp theo từng loại hình đơn vị.

  • Với đơn vị mới cấp tài nguyên: phần mềm điều chỉnh lại số lượng báo cáo hiển thị mặc định cho các đơn vị mới cấp tài nguyên ở mức <=10 báo cáo.

  • Với các địa phương có báo cáo đặc thù riêng của tỉnh, phần mềm hiển thị thêm các mẫu báo cáo đặc thù

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan