1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán muốn xuất khẩu bảng dự toán lương bao gồm cả tiêu đề và chân chữ ký để in báo cáo

Kế toán muốn xuất khẩu bảng dự toán lương bao gồm cả tiêu đề và chân chữ ký để in báo cáo

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng xuất khẩu bảng dự toán lương bao gồm cả tiêu đề và chân chữ ký để in báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, các đơn vị thuộc PGD Giồng Riềng lập dự toán lương trên PM Salagov theo quý và theo từng đợt. Sau khi lập dự toán, kế toán xuất khẩu từng bảng chi tiết (VD: Bảng dự toán lương của CBNV hiện thời, Dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp,…) sau đó bổ sung thêm thông tin Tiêu đề và chân chữ ký để in báo cáo.
Hiện tại phần mềm xuất khẩu bảng DTL chi tiết chưa bao gồm tiêu đề và chân chữ ký như yêu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R25, khi xuất khẩu các biểu dự toán lương ra excel, kết quả file xuất khẩu có cả tiêu đề & chân chữ ký.

Cụ thể như sau

Tại các bảng dự toán lương chi tiết, khi đơn vị xuất khẩu ra file excel, kết quả xuất khẩu sẽ bao gồm:

  • Tiêu đề

  • Chân chữ ký

Cập nhật 24/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan