1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Lập quỹ lương tại thời điểm đầu năm

Lập quỹ lương tại thời điểm đầu năm

1. Mục đích

Giúp kế toán lập quỹ lương tại thời điểm đầu năm.

2. Chi tiết thay đổi

  • Sau khi lập bảng dự toán lương bổ sung, kích đúp chuột vào dòng 1.Quỹ lương cán bộ nhân viên đầu năm => chương trình sẽ lấy lên bảng dự toán chi tiết.

  • Tích chọn Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp, Hiển thị tất cả phụ cấp theo hệ số để xem chi tiết.
  • Ngoài ra, có thể Loại bỏ CBNV khỏi bảng dự toán lương.
  • Hoặc Bổ sung CBNV vào bảng dự toán nếu trước đó hủy nhầm bản ghi dự toán của CBNV.

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan