1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Phân bổ nguồn khác nhau theo đối tượng trong biên chế và đối tượng ngoài biên chế

Phân bổ nguồn khác nhau theo đối tượng trong biên chế và đối tượng ngoài biên chế

1. Mục đích

Giúp phân bổ nguồn khác nhau theo đổi tượng trong biên chế và đối tượng ngoài biên chế.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, chương trình chỉ cho phép phân bổ nguồn kinh phí theo loại cán bộ  hoặc theo phòng ban.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung tùy chọn tính lương phân bổ nguồn đối tượng theo biên chế, khi đó sẽ cho phép phân bổ nguồn riêng cho đối tượng thuộc biên chế và không thuộc biên chế.

Cụ thể như sau

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại phần Phân bổ nguồn chi trả, tích chọn Phân bổ trước khi tính lương. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Phân bổ nguồn riêng theo đối tượng biên chế.

3. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm để thêm bảng lương.

4. Tại đây phần mềm cho phép phân bổ nguồn riêng cho đối tượng thuộc biên chế và không thuộc biên chế.

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan