1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Phòng giáo dục muốn in báo cáo Dự toán kinh phí cấp biên chế khuyết gửi lên Phòng tài chính

Phòng giáo dục muốn in báo cáo Dự toán kinh phí cấp biên chế khuyết gửi lên Phòng tài chính

1. Mục đích

Giúp Phòng giáo dục in báo cáo Thuyết minh phụ cấp ưu đãi gửi lên Phòng tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R16, phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo Thuyết minh phụ cấp ưu đãi tại Phòng giáo dục.

– Kể từ phiên bản R16, đáp ứng báo cáo Thuyết minh phụ cấp ưu đãi tại Phòng giáo dục.

Cụ thể như sau

In tại đơn vị chủ quản

1. Tại giao diện tổng hợp dự toán lương tại đơn vị chủ quản,  nhấn In. Phần mềm đã bổ sung Báo cáo Dự toán kinh phí cấp biên chế khuyết.

2. Ngoài ra anh/chị có thể in báo cáo này tại màn hình menu Báo cáo.

3. Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

In tại đơn vị cấp dưới

Thực hiện in báo cáo Dự toán kinh phí cấp biên chế khuyết chi tiết của đơn vị tại menu Báo cáo tương tự đơn vị cấp trên.

Cập nhật 15/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan