1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Phòng giáo dục muốn in Báo cáo Thuyết minh hệ số lương gửi lên Phòng tài chính

Phòng giáo dục muốn in Báo cáo Thuyết minh hệ số lương gửi lên Phòng tài chính

1. Mục đích

In Báo cáo Thuyết minh hệ số lương tại Phòng giáo dục.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R16, hàng năm, Phòng giáo dục lập dự toán của ngành giáo dục gồm các nội dung chi lương, chi khác cho toàn ngành giáo dục. Trong đó liên quan đến dự toán lương bao gồm 9 biểu mẫu. Hiện tại, chương trình đã có đủ thông tin để lên các báo cáo từ 2 đến 9. Riêng mẫu 1 các khoản chi khác không có cơ sở lấy lên báo cáo. Phòng giáo dục cần lấy được thông tin tổng hợp lương của toàn ngành trên mẫu 1, còn các nhiệm vụ chi còn lại đơn vị sẽ tự xuất báo cáo ra excel để điền bằng tay

– Kể từ phiên bản R16, phần mềm đáp ứng cho in Báo cáo Thuyết minh hệ số lương tại Phòng giáo dục.

Cụ thể như sau

In tại đơn vị chủ quản

1. Tại giao diện tổng hợp dự toán lương tại đơn vị chủ quản,  nhấn In. Phần mềm đã bổ sung Báo cáo Thuyết minh hệ số lương.

2. Ngoài ra anh/chị có thể in báo cáo này tại màn hình menu Báo cáo.

3. Chương trình in mẫu như sau:

In tại đơn vị cấp dưới

Thực hiện in báo cáo Thuyết minh hệ số lương chi tiết của đơn vị tại menu Báo cáo tương tự đơn vị cấp trên

Cập nhật 15/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan