1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ngãi muốn xóa tên cơ quan chủ quản trên báo cáo do sai tên tên đơn vị chủ quản để gửi báo cáo lên Sở tài chính

Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ngãi muốn xóa tên cơ quan chủ quản trên báo cáo do sai tên tên đơn vị chủ quản để gửi báo cáo lên Sở tài chính

1. Mục đích

Lấy đúng thông tin đơn vị chủ quản trên báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, hiện tại trênphần mềm đang lấy tên đơn vị chủ quản trong license nên không thể xóa đơn tên đơn vị chủ quản trên báo cáo.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm hiển thị tên đơn vị chủ quản trên Hệ thống tùy chọn\Thông tin đơn vị. (Mặc định lấy theo thông tin trên thuê bao). Thông tin này sẽ làm thông tin hiển thị trên báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại phần thiết lập hệ thống, mục Thông tin đơn vị, phần mềm bổ sung thông tin Đơn vị chủ quản (phần mềm đang mặc định lấy theo thông tin trên thuê bao, tuy nhiên có thể sửa lại)

2. Khi anh/chị in báo cáo, thông tin đơn vị chủ quản trên báo cáo sẽ lấy theo thông tin Đơn vị chủ quản mà anh/chị đã thiết lập.

Cập nhật 24/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan