1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Biểu mẫu số 2d – Nhu cầu thực hiện tiền lương đến mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng năm 2020 và dự kiến nhu cầu năm 2021

Biểu mẫu số 2d – Nhu cầu thực hiện tiền lương đến mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng năm 2020 và dự kiến nhu cầu năm 2021

1. Mục đích

Giúp đơn vị in được biểu mẫu số 2d – Nhu cầu thực hiện tiền lương đến mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng năm 2020 và dự kiến nhu cầu năm 2021.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm bổ sung biểu mẫu 2d – Nhu cầu thực hiện tiền lương đến mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng năm 2020 và dự kiến nhu cầu năm 2021.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính, nhấn In tại giao diện Dự toán lương\Tổng hợp dự toán. Tại đây phần mềm đã bổ sung Biểu 2d – Nhu cầu thực hiện tiền lương.

2. Ngoài ra anh/chị có thể in tại menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan