1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Ghi nhận quỹ lương đã thực hiện và dự toán các năm trước để làm số liệu tham khảo

Ghi nhận quỹ lương đã thực hiện và dự toán các năm trước để làm số liệu tham khảo

Nội dung

1. Mục đích

Giúp đơn vị ghi nhận quỹ lương đã thực hiện và dự toán các năm trước để làm số liệu tham khảo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17,

– Kể từ phiên bản R17,

Cụ thể như sau

Cập nhật 09/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận