1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán tính dự toán lương cho các khoản phụ cấp được hưởng có thời hạn

Kế toán tính dự toán lương cho các khoản phụ cấp được hưởng có thời hạn

1. Mục đích

Giúp kế toán tính dự toán lương cho các khoản phụ cấp được hưởng có thời hạn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, hàng năm, đơn vị lập dự toán lương gửi PTC. Trong đó có CBNV hưởng phụ cấp thu hút. Hiện tại phần mềm đang tính dự toán lương cho CBNV hưởng phụ cấp thu hút là 12 tháng.

– Kể từ phiên bản R17, khi tính dự toán lương, phần mềm chỉ tính hưởng khoản phụ cấp thu hút trong 5 năm theo đúng quy định.

Cụ thể như sau

Khi lập bảng tính dự toán lương hay dự toán lương bổ sung, với những khoản phụ cấp thu hút chỉ tính đến ngày đã khai báo trên bản ghi phụ cấp thu hút tương ứng, nếu để trống vẫn tính là 12 tháng như hiện thời.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan