1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền

Bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền

1. Mục đích

Bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm chưa có bảng lương theo số tiền cho các đối tượng lao động hợp đồng và chưa đáp ứng nghiệp vụ nâng lương cho các lao động hưởng theo số tiền.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền

Cụ thể như sau

1. Vào menu Danh mục\Ngạch bậc lương, chọn tab Ngạch hưởng theo số tiền.

Tại đây phần mềm đã mặc định sẵn một số ngạch lương hưởng theo số tiền.

2. Nhấn Thêm để thêm ngạch lương hưởng theo số tiền:

  • Khai báo các thông tin chung: Mã ngạch, Tên ngạch; chọn Áp dụng cho.
  • Khai báo các thông tin bậc lương: Năm bậc lương, Số tiền bậc 1, % nâng bậc tối đa, chọn Số bậc tối đa.
  • Nhấn Cất.

Cập nhật 16/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan