1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn tính được phần truy thu của CBNV nếu CBNV nghỉ trong tháng

Kế toán mong muốn tính được phần truy thu của CBNV nếu CBNV nghỉ trong tháng

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được phần truy thu của CBNV nếu CBNV nghỉ trong tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm chưa đáp ứng nghiệp vụ truy lương.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung nghiệp vụ truy thu lương, cho phép truy thu lại lương, phụ cấp của NLĐ khi nghỉ ốm, nghỉ không lương.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh sách CBNV, với mỗi CBNV, phần mềm đã bổ sung một số thông tin khi khai báo CBNV:

  • Địa chỉ thường trú
  • Địa chỉ tạm trú
  • Khoảng cách
  • Trình độ chuyên môn

2. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tai đây tích chọn Truy thu lương khi có CBNV nghỉ BHXH, nghỉ không lương.

3. Tại Bảng chấm công, khai báo một số CBNV nghỉ ốm.

4. Khi lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp, những CBNV nghỉ ốm vẫn sẽ được hưởng nguyên lương.

5. Chọn Tính lương\Truy thu lương trên thanh menu, nhấn Thêm để thêm bảng truy thu lương.

  • Chọn Tháng/Năm truy thu lương.
  • Đặt tên bảng truy thu lương.
  • Nhấn Tính truy thu lương.

6. Tại đây sẽ hiển thị bảng truy thu lương, cho phép truy thu lại lương, phụ cấp của NLĐ khi nghỉ ốm, nghỉ không lương.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan