1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R9
 4. Kế toán mong muốn chỉnh mẫu bảng lương truy lĩnh theo mẫu của đơn vị PGD Cái Nước – Cà Mau

Kế toán mong muốn chỉnh mẫu bảng lương truy lĩnh theo mẫu của đơn vị PGD Cái Nước – Cà Mau

1. Mục đích

Giúp kế toán chỉnh mẫu bảng lương truy lĩnh theo mẫu của đơn vị PGD Cái Nước – Cà Mau.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, mẫu bảng truy lĩnh nâng lương của phần mềm đang thiếu nhiều thông tin so với mẫu của khách hàng.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung các cột liên quan đến số tiền truy lĩnh của từng khoản, số tiền chênh lệch 1 tháng:

Cụ thể như sau:

1. Sau khi lập bảng tính lương truy lĩnh, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại đây chọn mẫu bảng truy lĩnh lương cần thiết lập, nhấn Sửa mẫu.

3. Tại phần Sửa thân trang, phần mềm đã bổ sung các các cột liên quan đến số tiền truy lĩnh của từng khoản:

 • Mã ngạch
 • Hệ số cũ, hệ số mới/tỷ lệ cũ, tỷ lệ mới, chênh lệch
 • Hệ số/tỷ lệ phụ cấp bị ảnh hưởng
 • Số tiền chênh lệch 1 tháng của hệ số lương hoặc phụ cấp được truy lĩnh
 • Số tháng truy lĩnh, số tiền truy lĩnh
 • Tiền các phụ cấp bị ảnh hưởng
 • Các khoản BH NLĐ đóng và đơn vị đóng
 • Tổng thực lĩnh

Anh chị có thể tích chọn hiển thị các cột lên bảng tính truy lĩnh.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan