1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn có thể in được danh sách các CBNV hưởng phụ cấp theo quý

Kế toán mong muốn có thể in được danh sách các CBNV hưởng phụ cấp theo quý

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể in được danh sách các CBNV hưởng phụ cấp theo quý.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm chưa đáp ứng tính phụ cấp theo quý.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm cho phép in được danh sách các CBNV hưởng phụ cấp theo quý.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh sách CBNV, với mỗi CBNV, phần mềm đã bổ sung một số thông tin khi khai báo CBNV:

  • Địa chỉ thường trú
  • Địa chỉ tạm trú
  • Khoảng cách
  • Trình độ chuyên môn

2. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

3. Tích chọn Có tính khoản phụ cấp theo quý, chọn khoản phụ cấp mà anh/chị muốn tính theo quý và chọn tính vào kỳ lương của tháng nào trong quý (tháng đầu quý/cuối quý/giữa quý)

Ví dụ:

  • CBNV được hưởng phụ cấp chức vụ ở thời gian sau.

  • Chọn Phụ cấp chức vụ và hưởng theo tháng cuối quý.

4. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, tại phần Sửa thân trang, tích chọn hiển thị Từ tháng đến tháng.

5. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu bảng lương.

6. Lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp. Nhấn In. Chọn in theo mẫu vừa lưu.

Tại đây trên bảng lương đã có cột Từ ngày đến ngày và lấy lên đúng tháng những CBNV được hưởng phụ cấp.

Cập nhật 05/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan