1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn các khoản nâng lương đúng hạn (không phải truy lĩnh) có thể chọn được nguồn chi trả

Kế toán mong muốn các khoản nâng lương đúng hạn (không phải truy lĩnh) có thể chọn được nguồn chi trả

1. Mục đích

Giúp các khoản nâng lương đúng hạn (không phải truy lĩnh) có thể chọn được nguồn chi trả.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, với các khoản nâng lương, phụ cấp của CBNV chưa thể chọn được nguồn chi trả.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung thiết lập tùy chọn phân bổ nguồn riêng cho các khoản nâng lương, phụ cấp và cho phép phân bổ đến nguồn nào.

Cụ thể như sau

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại phần Phân bổ nguồn chi trả, tích chọn Phân bổ trước khi tính lương. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Phân bổ nguồn riêng cho các khoản nâng lương, phụ cấp.

Khi anh/chị tích chọn tùy chọn này, phần mềm cho phép chọn nguồn phân bổ cho khoản nâng lương, phụ cấp.

3. Sau khi đã chọn nguồn phân bổ cho khoản nâng lương, phụ cấp, thực hiện tính lương hệ số, phụ cấp.

Nếu anh/chị chọn nguồn chi trả lương và nguồn nâng lương, phụ cấp khác nhau và trong tháng có một số CBNV đến hạn được nâng lương, phụ cấp, phần mềm sẽ tách làm 2 bảng luơng theo 2 nguồn riêng.

Cập nhật 11/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan