1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn lấy số liệu chính xác từ SalaGov sang Bamboo/Mimosa theo quy tắc làm tròn đã thiết lập

Kế toán mong muốn lấy số liệu chính xác từ SalaGov sang Bamboo/Mimosa theo quy tắc làm tròn đã thiết lập

1. Mục đích

GIúp kế toán lấy số liệu chính xác từ SalaGov sang Bamboo/Mimosa theo quy tắc làm tròn đã thiết lập.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R9, khi kế toán lấy số liệu từ SalaGov sang Bamboo/Mimosa sẽ lấy được số liệu chính xác.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan