1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn tính truy lĩnh theo đúng giai đoạn nếu cùng truy lĩnh nhiều khoản tại cùng thời điểm nhưng thời điểm tăng khác nhau

Kế toán mong muốn tính truy lĩnh theo đúng giai đoạn nếu cùng truy lĩnh nhiều khoản tại cùng thời điểm nhưng thời điểm tăng khác nhau

1. Mục đích

Giúp kế toán tính truy lĩnh theo đúng giai đoạn nếu cùng truy lĩnh nhiều khoản tại cùng thời điểm nhưng thời điểm tăng khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R9, khi thực hiện tính lương truy lĩnh, phần mềm tách theo đúng giai đoạn được tăng nếu như trong khoảng thời gian truy lĩnh, CBNV được tăng nhiều khoản ở nhiều thời điểm tăng khác nhau.

Dự án sẽ tiếp tục cập nhật sau

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan