1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Bổ sung mẫu 07 theo nghị định 11 đối với cán bộ KCT xã, lương hưu, PC ĐBNĐND

Bổ sung mẫu 07 theo nghị định 11 đối với cán bộ KCT xã, lương hưu, PC ĐBNĐND

1. Mục đích

Bổ sung mẫu 07 theo nghị định 11 đối với cán bộ KCT xã, lương hưu, PC ĐBNĐND

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, các đơn vị khối xã, trước đây thanh toán cho các đối tượng KCT xã, thôn theo mẫu 09 cùng với các nhóm hưởng lương khác. Từ T07/2021, PTC Yên Bình, Tỉnh Yên Bái yêu cầu thanh toán theo “mẫu 07/NĐ11 –Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng”. Trong đó, nội dung thanh toán được phân loại theo mức hưởng thực tế (Đã trừ các khoản đóng góp của CBNV) của từng loại phụ cấp. Hiện tại PM chưa có báo cáo theo yêu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo theo thông tư quy định mới.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Mục lục ngân sách, tại mỗi nguồn kinh phí, phần mềm đã bổ sung mẫu báo cáo theo thông tư quy định mới.

2. Ngoài ra tại giao diện danh sách bảng lương hệ số, phụ cấp và giao diện bảng tính PCĐBN chi tiết, phần mềm đã bổ sung Mẫu số 07: Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng.

  • Khai báo tham số báo cáo
  • Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan