1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Phòng tài chính muốn bảng lương của đơn vị hiển thị HSL, PC của cán bộ nghỉ thai sản để làm cơ sở đối chiếu khi duyệt dự toán

Phòng tài chính muốn bảng lương của đơn vị hiển thị HSL, PC của cán bộ nghỉ thai sản để làm cơ sở đối chiếu khi duyệt dự toán

1. Mục đích

Giúp bảng lương của đơn vị hiển thị HSL, PC của cán bộ nghỉ thai sản để làm cơ sở đối chiếu khi duyệt dự toán.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, phần mềm chỉ hiển thị khoản phụ cấp CBNV được hưởng trong thời gian nghỉ thai sản và số tiền cơ quan BHXH chi trả.

– Kể từ phiên bản R15, khi in mẫu bảng lương PGD Tháp Mười (mẫu tĩnh), bổ sung tham số cho tùy chọn in có hiển thị cả HSL, PC của CBNV nghỉ thai sản lên không.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, sau khi lập bảng tính lương, nhấn In. Chọn in mẫu Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười.

2. Khai báo tham số báo cáo. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Hiển thị HSL, PC của CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH.

Lưu ý để phần mềm hiển thị tùy chọn này, anh/chị cần tích chọn Hiển thị CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH tại phần thiết lập tính lương.

3. Khi tích chọn tùy chọn trên, khi in mẫu bảng lương PGD Tháp Mười, phần mềm sẽ hiển thị cả HSL, PC của CBNV nghỉ thai sản.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan