1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị thông tin giảm số tiền do có đóng BHTN hoặc bị khấu trừ không thường xuyên

Kế toán muốn thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị thông tin giảm số tiền do có đóng BHTN hoặc bị khấu trừ không thường xuyên

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị thông tin giảm số tiền do có đóng BHTN hoặc bị khấu trừ không thường xuyên.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung cách lấy số liệu cho phần thuyết minh tăng giảm trên mẫu 09 để đảm bảo lên được đầy đủ các trường hợp phát sinh tăng giảm.

Cụ thể như sau

1. Ví dụ: Có CBNV Bùi Văn Tiến là Hiệu trưởng, trước đây Hiệu trưởng sẽ là Công chức và không phải đóng BHTN, tuy nhiên theo quy định mới của BNV, CBNV này không còn là Công chức nữa mà chuyển thành Viên chức và phải đóng thêm khoản BHTN 1%.

2. Sau khi lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp hàng tháng, nhấn In và chọn in mẫu 09.

3. Khi đó tại phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, phần mềm hiển thị cả phần thuyết minh giảm do khấu trừ KTX và giảm do đóng BHTN.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan