1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn tính khoản tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trong trường mầm non

Kế toán muốn tính khoản tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trong trường mầm non

1. Mục đích

Giúp kế toán tính khoản tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trong trường mầm non.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, tại các trường mầm non, giáo viên làm giờ trưa được hưởng khoản phụ cấp là “Phụ cấp trực trưa”. Phụ cấp trực trưa được tính như khoản tiền dạy thêm giờ của giáo viên.
Hiện tại trên phần mềm khoản phụ cấp dạy thêm giờ đang fix công thức Tổng lương trong năm là tất cả các khoản lương, phụ cấp theo thời điểm lập báo cáo, chưa chia được theo giai đoạn. Đồng thời chưa có loại phụ cấp theo đặc thù đơn vị

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung khoản phụ cấp đặc biệt ngành và đáp ứng tính tương tự cách tính mà KH đang áp dụng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, phần mềm đã bổ sung khoản phụ cấp trực trưa.

2. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, lập bảng tính Phụ cấp trực trưa.

3. Nhấn Chọn CBNV và tích chọn những CBNV được hưởng PC này.

4. Nhập các thông tin tính PC trực trưa và nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan