1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn tính truy lĩnh chính xác cho khoản PCCV cho CBNV nghỉ hưởng BHXH

Kế toán muốn tính truy lĩnh chính xác cho khoản PCCV cho CBNV nghỉ hưởng BHXH

1. Mục đích

Giúp kế toán tính truy lĩnh chính xác cho khoản PCCV cho CBNV nghỉ hưởng BHXH.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, phần mềm đang tính truy lĩnh PCCV từ thời điểm được tăng đến thời điểm ra quyết định, không trừ thời gian nghỉ thai sản.

– Kể từ phiên bản R15, khi tính truy lĩnh lương, phụ cấp tính đúng được cả trường hợp khoản lương, PC đó không được hưởng khi nghỉ thai sản và các khoản phụ cấp ăn theo.

Cụ thể như sau

1. Đơn vị là trường học, có CBNV nghỉ thai sản từ Từ T4/2021-T10/2021.

  • CBNV được hưởng PC ưu đãi nghề theo tỷ lệ 35%.
  • Đến 01/06/2021, CBNV này nhận được quyết định hưởng PC chức vụ từ T9/2020, hệ số PCCV là 0.3.

2. Tại menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, lập bảng truy lĩnh tất cả các khoản, phụ cấp tính đúng được cả trường hợp khoản lương, PC đó không được hưởng khi nghỉ thai sản và các khoản phụ cấp ăn theo.

Khi đó đối với CBNV sẽ được chia làm 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn thứ nhất từ tháng 9 đến tháng 3: tại giai đoạn này CBNV chưa nghỉ thai sản, do đó vẫn được chi trả đầy đủ PC chức vụ. Phần mềm sẽ truy lĩnh khoản PC chức vụ được nâng từ 0-0.3 và khoản PC ưu đãi nghề do nâng PC chức vụ.
  • Giai đoạn 2 từ tháng 4 đến tháng 5: tại giai đoạn này CBMV đã nghỉ thai sản, do đó không được chi trả khoản PC chức vụ mà chỉ được hưởng PC ưu đãi nghề. Phần mềm sẽ truy lĩnh khoản PC ưu đãi nghề theo mức hưởng PC chức vụ mới.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan