1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Bổ sung nội dung chú giải cho các thông tin của CBNV để người sử dụng dễ hiểu hơn

Bổ sung nội dung chú giải cho các thông tin của CBNV để người sử dụng dễ hiểu hơn

1. Mục đích

Bổ sung nội dung chú giải cho các thông tin của CBNV để người sử dụng dễ hiểu hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, với csac đơn vị lần đầu sử dụng phần mềm MISA SalaGov, kế toán cần phải khai báo danh sách CBNV, trong đó phải khai báo đầy đủ các trường thông tin như Thông tin chung, Quá trình lương….Do có rất nhiều thông tin nên kế toán không hiểu hoặc khai báo không đúng các nội dung cần khai báo ban đầu để phục vụ cho việc tính lương hay tổng hợp báo cáo.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung nội dung chủ giải các thông tin của CBNV để người dùng có thể dễ dàng khai báo hơn.

Cụ thể như sau

Khi khai báo danh sách CBNV, tại một số trường thông tin, phần mềm đã bổ sung nội dung chú giải các thông tin như sau:

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan