1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. PTC muốn tổng hợp lương khối Ban ngành trong toàn huyện để báo cáo Sở tài chính

PTC muốn tổng hợp lương khối Ban ngành trong toàn huyện để báo cáo Sở tài chính

1. Mục đích

Giúp  PTC muốn tổng hợp lương khối Ban ngành trong toàn huyện để báo cáo Sở tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, phần mềm đã có mẫu báo cáo tổng hợp lương khối banh ngành PTC Tân Châu nhưng chưa hiển thị chi tiết các đơn vị theo từng cấp học và nội dung các cột trên báo cáo sắp xếp khác so với yêu cầu của PTC An Phú.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương khối ban ngành.

Cụ thể như sau

1. Với đơn vị con, tại giao diện bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương khối ban ngành.

2. Chương trình in mẫu như sau:

3. Tương tự với đơn vị tổng hợp, tại giao diện tổng hợp lương, anh/chị cũng có thể in Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương khối ban ngành.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan