1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Cán bộ tổ chức cần chuyển các dữ liệu phát sinh liên quan đến số lượng, hệ số lương, phụ cấp trên phần mềm QLCB.VN sang SalaGov để không mất thời gian nhập liệu

Cán bộ tổ chức cần chuyển các dữ liệu phát sinh liên quan đến số lượng, hệ số lương, phụ cấp trên phần mềm QLCB.VN sang SalaGov để không mất thời gian nhập liệu

1. Mục đích

Giúp cán bộ tổ chức chuyển các dữ liệu phát sinh liên quan đến số lượng, hệ số lương, phụ cấp trên phần mềm QLCB.VN sang SalaGov để không mất thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, với những khách hàng sử dụng đồng thời 2 phần mềm là QLCB và SalaGov, hàng tháng, khi có biến động về nhân sự hoặc biến động về tiền lương, phụ cấp như là: Tuyển mới nhân sự, điều chuyển, nâng lương, nâng phụ cấp, hạ bậc lương… thì chuyên viên phòng TCCB sẽ ghi nhận ở phần mềm QLCB. Đồng thời, kế toán cũng ghi nhận sự thay đổi này ở phần mềm Salagov để tính lương. Như vậy, cùng một công việc, 2 cán bộ đã phải thực hiện ở cả 2 phần mềm, gây mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung luồng kết nối MISA SalaGov với MISA QLCB nếu trùng mã ngân sách.

Cụ thể như sau

1. Tại phần Hệ thống, phần mềm SalaGov đã bổ sung tính năng Kết nối phần mềm khác, cho phép kết nối tới PM MISA QLCB.

2. Tại đây nhấn Kết nối, thực hiện nhập tên đơn vị và tài khoản đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB.

3. Khi kết nối thành công, anh chị có thể thực hiện đồng bộ dữ liệu. Khi đó sẽ xảy ra 2 trường hợp:

– TH chưa khai báo CBNV nào trên SalaGov: PM sẽ lấy DS CBNV từ QLCB về mà không cần thực hiện đối chiếu, kiểm tra dữ liệu. Nhấn Đồng bộ ngay.

– TH đã có ít nhất 1 CBNV trên SalaGov: PM sẽ cho đối chiếu thông tin với CBNV bên QLCB để lấy dữ liệu về.

  • Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, trước khi đồng bộ với phần mềm MISA QLCB anh chị cần khai báo đầy đủ thông tin của cán bộ nhân viên trên phần mềm MISA QLCB.

  • Sau đó thực hiện đồng bộ thông tin từng CBNV từ phần mềm QLCB sang phần mềm Salagov bằng cách nhấn Thêm nhanh vào danh sách CBNV. Phần mềm sẽ hiển thị kết quả đồng bộ tại đây.

  • Khi có thay đổi/bổ sung bên PM QLCB, PM SalaGov sẽ hiển thị thông báo và cho đồng bộ dữ liệu thay đổi về.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan