1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Cải tiến chức năng truy thu lương để hiển thị chi tiết số truy thu của từng khoản lương, phụ cấp

Cải tiến chức năng truy thu lương để hiển thị chi tiết số truy thu của từng khoản lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng biết được số tiền chi tiết từng khoản lương, phụ cấp và truy thu để thông báo đến CBNV một cách minh bạch và rõ ràng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, tại các đơn vị HCSN, kế toán thường tính lương theo cách tính lương cả tháng từ đầu tháng cho CBNV để đi lương kho bạc. Trong tháng có CBNV có phát sinh nghỉ như nghỉ ốm, nghỉ không lương thì số ngày nghỉ sẽ được tính truy thu vào lương của tháng sau. Hiện tại khi tính truy thu lương trên phần mềm mới tính ra được tổng số lương cần truy thu theo số ngày nghỉ, chưa tính được số cần truy thu chi tiết theo từng khoản lương, phụ cấp nên chưa lên được theo đúng nhu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm cải tiến chức năng truy thu lương để hiển thị chi tiết từng khoản lương, phụ cấp cần truy thu.

Cụ thể như sau

1. Các bước truy thu lương, anh/chị thực hiện tương tự hướng dẫn tại đây.

2. Tại bảng truy thu lương, phần mềm đã cải tiến chức năng truy thu lương để tính được chi tiết cho từng khoản lương, phụ cấp cần truy thu.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan