1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán muốn xuất khẩu dữ liệu bảng tính lương hệ số, phụ cấp ra bảng excel để kiểm tra số liệu

Kế toán muốn xuất khẩu dữ liệu bảng tính lương hệ số, phụ cấp ra bảng excel để kiểm tra số liệu

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu dữ liệu bảng tính lương hệ số, phụ cấp ra bảng excel để kiểm tra số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, hàng tháng trong quá trình tính lương, kế toán thường xuyên phải kiểm tra, đối chiếu lại lương của từng CBNV để đảm bảo tính chính xác. Ví dụ như là iểm tra lại số thực lĩnh của 1 CBNV bằng cách lấy tổng lương, phụ cấp – các khoản đóng góp, sau đó so sánh với số thực lĩnh phần mềm đã tính. Tất cả các thao tác kiểm tra này, kế toán đang phải tính thủ công và cần phải xuất khẩu bảng tính lương hệ số, phụ cấp ở màn hình tính lương trên phần mềm ra file excel để kiểm tra số liệu dễ dàng hơn. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa có chức năng xuất khẩu bảng tính lương ra excel.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm đã bổ sung tính năng xuất khẩu bảng tính lương.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện bảng tính lương, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, phần mềm đã bổ sung chức năng Xuất khẩu.

2. Tại đây, anh/chị chọn bảng lương và tích chọn Xuất khẩu kèm chân chữ ký nếu muốn khi xuất khẩu ra file excel có kèm cả chân chữ ký.

2. Ngoài ra, phần mềm cũng bổ sung chức năng Tùy chỉnh cột, cho phép ẩn hoặc hiện cột hiện có trên bảng lương.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan