1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán muốn có sẵn một số mẫu bảng lương phổ biến để không mất công sửa mẫu

Kế toán muốn có sẵn một số mẫu bảng lương phổ biến để không mất công sửa mẫu

1. Mục đích

Phần mềm bổ sung sẵn một số mẫu bảng lương phổ biến để kế toán không mất công sửa mẫu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, phần mềm đã có các mẫu bảng lương tĩnh nhưng chưa đa dạng, chưa đáp ứng được một số mẫu bảng lương đặc thù (ngoài các mẫu đã có sẵn của chương trình) theo loại hình đơn vị (VD: Khối giáo dục) để đơn vị lựa chọn sử dụng mà không cần thiết lập lại từ đầu.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung các mẫu tùy chỉnh mang đi vào kho mẫu chung.

Cụ thể như sau

Tại giao diện danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp, phần mềm đã bổ sung các mẫu tùy chỉnh mang đi để đáp ứng được các mẫu bảng lương đặc thù theo loại hình đơn vị.

Mẫu 1: Bảng thanh toán tiền lương tháng

Mẫu 2: Bảng thanh toán lương tháng

Mẫu 3: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp

Mẫu 4: Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương

Mẫu 5: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp

Cập nhật 28/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan