1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán muốn phần mềm tự cập nhật nhóm hưởng lương khi chia sẻ bảng lương mà không cần xóa thủ công

Kế toán muốn phần mềm tự cập nhật nhóm hưởng lương khi chia sẻ bảng lương mà không cần xóa thủ công

1. Mục đích

Giúp đơn vị ký điện tử cả chữ ký của kế toán và thủ trưởng đơn vị trên “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” để nộp cơ quan tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, các đơn vị lần đầu sử dụng phần mềm trong cùng một huyện thường sẽ thiết lập mẫu bảng lương 09 theo nhóm hưởng lương và chia sẻ cho các đơn vị khác trong huyện.
Khi chia sẻ mẫu bảng lương 09 thì gặp vấn đề cụ thể như sau:

  • Lần 1, mẫu bảng lương đơn vị chia sẻ có 6 nhóm. Các đơn vị nhận chia sẻ cũng sẽ có 6 nhóm.
  • Lần 2: đơn vị chia sẻ thay đổi mẫu bảng lương còn 4 nhóm và chia sẻ lại cho các đơn vị.
    Lúc này mẫu bảng lương ở các đơn vị được chia sẻ vẫn có 6 nhóm. Từng đơn vị được chia sẻ sẽ phải xóa thủ công 2 nhóm thừa ra so với bảng lương chia sẻ lần 1.

Hiện phần mềm không tự cập nhật nhóm hưởng lương trên bảng lương cuối cùng được chia sẻ.

– Kể từ phiên bản R18, khi thực hiện chia sẻ bảng lương, phần mềm cho phép tùy chọn chia sẻ cập nhật bao gồm cả mẫu nhóm hưởng lương

Cụ thể như sau

Tại menu Sửa mẫu bảng lương, khi thực hiện chia sẻ bảng lương, phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau:

  • Nhấn Cập nhật để nhập mẫu báo cáo cho các đơn vị được chia sẻ
  • Có thể tích chọn Chia sẻ bao gồm các nhóm hưởng lương để chia sẻ cập nhật bao gồm cả mẫu nhóm hưởng lương

Cập nhật 28/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan