1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán muốn hiển thị đúng các thông tin về tổng mức lương và số tiền truy lĩnh của LĐHĐ hưởng lương theo số tiền khi in mẫu bảng lương PGD Tháp Mười

Kế toán muốn hiển thị đúng các thông tin về tổng mức lương và số tiền truy lĩnh của LĐHĐ hưởng lương theo số tiền khi in mẫu bảng lương PGD Tháp Mười

1. Mục đích

Giúp hiển thị đúng các thông tin về tổng mức lương và số tiền truy lĩnh của LĐHĐ hưởng lương theo số tiền khi in mẫu bảng lương PGD Tháp Mười.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, các đơn vị sử dụng phần mềm Salagov, in bảng lương theo mẫu “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười”, có các vấn đề sau:

  • LĐHĐ hưởng lương theo số tiền không lên được số liệu cột Tổng mức lương.
  • LĐHĐ có khoản truy lĩnh lương trong tháng nhưng không hiển thị số liệu dòng truy lĩnh này.
  • Dòng tổng cộng theo nhóm và tổng cộng bảng lương, số tiền đang bị rớt dòng.
  • Khi in bảng lương, số liệu phần thân trang bị tách cùng với phần chân chữ ký mặc dù trang trước đó còn nhiều khoảng trống.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung cách hiển thị số liệu cho đối tượng lao động hợp đồng hưởng theo số tiền, đồng thời chỉnh sửa lại về font của kiểu dạng số cho phù hợp và không bị rớt dòng.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách bảng lương, nhấn in mẫu Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung cách hiển thị số liệu cho đối tượng lao động hợp đồng hưởng theo số tiền, đồng thời chỉnh sửa lại về font của kiểu dạng số cho phù hợp và không bị rớt dòng.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan