1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán mong muốn cải tiến file nhập khẩu để đưa dữ liệu vào chương trình nhanh và chính xác hơn

Kế toán mong muốn cải tiến file nhập khẩu để đưa dữ liệu vào chương trình nhanh và chính xác hơn

1. Mục đích

Cải tiến file nhập khẩu để đưa dữ liệu vào chương trình nhanh và chính xác hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, khi đơn vị nhập khẩu danh sách CBNV theo file mẫu của chương trình.
Vì file nhập khẩu có rất nhiều trường thông tin nên có nhiều anh/chị kế toán không thành thạo về tin học không biết cách nhập các trường thông tin này như thế nào cho đúng với đơn vị mình. Dẫn đến, việc nhập liệu mất nhiều thời gian và phải chỉnh sửa nhiều lần. Hiện phần mềm chưa có dòng dữ liệu mẫu ở file nhập khẩu DS CBNV theo từng loại hình đơn vị. Các cột thông tin còn bị thừa.

– Kể từ phiên bản R18,  phần mềm mặc định mang đi mẫu nhập khẩu theo từng loại hình đơn vị cho phù hợp. Đặc biệt với đơn vị chỉ có 1 chương, 1 khoản thì trên file nhập khẩu không cần hiển thị cột Chương, Khoản.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách CBNV, nhấn vào Thêm mới\Nhập khẩu tất cả danh sách CBNV để thực hiện nhập khẩu.

2. Nhấn Tải tệp mẫu nhập khẩu.

3. Tại file mẫu nhập khẩu này, phần mềm đã mặc định mang đi mẫu nhập khẩu theo từng loại hình đơn vị cho phù hợp.

4. Đặc biệt với đơn vị chỉ có 1 chương, 1 khoản thì trên file nhập khẩu sẽ không hiển thị cột Chương, Khoản

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan