1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8
  4. Cải tiến giao diện danh sách cán bộ nhân viên

Cải tiến giao diện danh sách cán bộ nhân viên

1. Mục đích

Giúp phần mềm tiện ích hơn cho việc sắp xếp nhóm thứ tự hiển thị trên báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R8, phần mềm cải tiến chức năng ở sắp xếp thứ tự tiện ích hơn cho việc sắp xếp nhóm thứ tự hiển thị trên báo cáo.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Danh sách CBNV.

2. Nhấn Sắp xếp thứ tự để nhóm thứ tự hiển thị danh sach hưởng lương trên báo cáo.

3. Tại đây anh chị có thể tùy chọn sắp xếp thứ tự CBNV theo nhóm hưởng lương, theo loại cán bộ, theo phòng ban hoặc sắp xếp thứ tự chung.

Xem hướng dẫn chi tiết sắp xếp thứ tự tại đây.

Cập nhật 09/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan