1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R8
 4. Cập nhật danh mục mã ngạch lương cho viên chức trong các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT

Cập nhật danh mục mã ngạch lương cho viên chức trong các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT

1. Mục đích

Cập nhật danh mục mã ngạch lương cho viên chức trong các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R8, phần mềm cập nhật danh mục ngạch bậc lương mới theo các thông tư từ 01 đến 04/2021/TT-BGDDT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Danh mục\Ngạch bậc lương, tại đây phần mềm đã cập nhật các danh mục ngạch bậc lương mới.

Những Ngạch bậc lương được bổ sung:

 • Giáo viên tiểu học hạng III
 • Giáo viên tiểu học hạng II
 • GIáo viên tiểu học hạng I
 • GIáo viên mầm non hạng III
 • Giáo viên mầm non hạng II
 • Giáo viên mầm non hạng I
 • Giáo viên trung học cơ sở hạng III
 • Giáo viên trung học cơ sở hạng II
 • Giáo viên trung học cơ sở hạng I

Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan