1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8
  4. Kế toán mong muốn khi thiết lập làm tròn là không làm tròn thì khi in báo cáo không xuất hiện số thập phân sau dấu phẩy tại các cột hiển thị tiền

Kế toán mong muốn khi thiết lập làm tròn là không làm tròn thì khi in báo cáo không xuất hiện số thập phân sau dấu phẩy tại các cột hiển thị tiền

1. Mục đích

Giúp kế toán khi thiết lập làm tròn là không làm tròn thì khi in báo cáo không xuất hiện số thập phân sau dấu phẩy tại các cột hiển thị tiền.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, khi thiết lập làm tròn là không làm tròn, khi in báo cáo, phần mềm sẽ hiển thị 2 số sau dấu phẩy.

– Kể từ phiên bản R8, khi thiết lập làm tròn là không làm tròn thì khi in báo cáo sẽ không xuất hiện số thập phân sau dấu phẩy tại các cột hiển thị tiền.

Cụ thể như sau:

1. Tích chọn biểu tượng hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, nhấn Tùy chọn tính lương.

2. Nhấn vào phần Làm tròn số liệu, tại phần Làm tròn khoản lương, phụ cấp, chọn làm tròn đến Đồng. Nhấn Cất.

3. Lập bảng tính lương và chọn in bảng lương. Khi đó tại bảng lương đã in sẽ không hiển thị số thập phân sau dấu phẩy tại các cột hiển thị tiền.

Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan