1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8
  4. Kế toán mong muốn có thể tính được phụ cấp trực ca theo đặc thù ngành y tế quy định

Kế toán mong muốn có thể tính được phụ cấp trực ca theo đặc thù ngành y tế quy định

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tính được phụ cấp trực ca theo đặc thù ngành y tế quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, phần mềm chưa hỗ trợ đơn vị tính khoản phụ cấp trực ca theo đặc thù ngành y tế, đơn vị phải tự thêm tay và nhập số công trực cũng như số tiền cho từng cán bộ rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R8, phần mềm cho phép thiết lập đơn giá khoản phụ cấp thường trực đồng thời cho phép lập bảng tính khoản phụ cấp thường trực (PC đặc biệt ngành) theo đặc thù ngành y tế.

Cụ thể như sau:

1. Tại đơn vị y tế, phần mềm đã bổ sung khoản Phụ cấp thường trực theo đặc thù ngành y tế.

2. Nhấn Sửa. Khai báo đơn giá trực của từng ca theo ngày trực. Nhấn Lưu.

3. Vào menu Tính lương\Tính các khoản khác, lập bảng tính phụ cấp thường trực.

4. Nhấn Chọn, chọn các CBNV được hưởng khoản phụ cấp thường trực.

5. Tại đây, nhấn Sửa. Nhập các thông tin Số ngày trực của từng CBNV. Khi đó bảng tính phụ cấp thường trực sẽ tính bằng số ca trực * đơn giá tương ứng.

Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan