1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8
  4. Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh được khoản chi lương thu từ hoạt động sự nghiệp vào mẫu bảng lương 09

Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh được khoản chi lương thu từ hoạt động sự nghiệp vào mẫu bảng lương 09

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhập nhanh được khoản chi lương thu từ hoạt động sự nghiệp vào mẫu bảng lương 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, khi kế toán thực hiện các bảng tính phụ cấp đăc biệt ngành, thời gian nhập liệu rất lâu, phải so sánh từ excel để nhập vào phần mềm.

– Kể từ phiên bản R8, phần mềm bổ sung tính năng nhập khẩu nhanh từ excel và tính năng copy – patse để người sử dụng có thể nhập nhanh được khoản chi lương thu từ hoạt động sự nghiệp vào mẫu bảng lương 09.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính các khoản khác, lập bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung tính năng nhập khẩu và tính năng sao chép bảng số liệu từ excel vào bảng lương.

Tính năng nhập khẩu

1. Với tính năng nhập khẩu, anh/chị nhấn Nhập khẩu. Chương trình hiển thị thông báo nhập khẩu khoản phụ cấp. Nhấn vào chữ tại đây để tải về mẫu nhập khẩu.

2. Phần mềm sẽ tải về file mẫu nhập khẩu dưới dạng excel. Nhấn vào file vừa tải về để thực hiện nhập các thông tin hưởng Phụ cấp đặc biệt ngành của CBNV.

3. Sau khi nhập các thông tin, anh/chị nhấn Nhập khẩu. Kéo thả báo cáo cần nhập hoặc chọn đường dẫn tới tệp báo cáo.

4. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo Nhập khẩu thành công và cập nhật toàn bộ thông tin các CBNV hưởng PCĐBN như anh chị đã khai báo.

Tính năng sao chép bảng lương

1. Với tính năng sao chép bảng lương, anh/chị cần lưu ý là để có thể sao chép được bảng lương, cần đảm bảo rằng các cột trên bảng lương tương ứng như bảng PCĐBN của phần mềm, đồng thời các thông tin CBNV bao gồm Họ và tên, Số hiệu cán bộ cần chính xác.

2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl C để copy.

3. Quay lại phần mềm, kích chuột vào 1 điểm bất kỳ trên phần mềm và nhấn Crtl V để patse.

4. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo Cất dữ liệu thành công và cập nhật toàn bộ thông tin hưởng PCĐBN như anh chị đã khai báo.

Cập nhật 10/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan