1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8
  4. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh thêm ghi chú thêm về căn cứ pháp lý dưới tên bảng Phụ cấp khác

Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh thêm ghi chú thêm về căn cứ pháp lý dưới tên bảng Phụ cấp khác

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tùy chỉnh thêm ghi chú thêm về căn cứ pháp lý dưới tên bảng Phụ cấp khác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, khi lập khoản phụ cấp đặc biệt ngành có thể sửa tên được tuy nhiên chưa tạo được phần ghi chú căn cứ pháp lý dưới tên bảng thanh toán.

– Kể từ phiên bản R8, khi in bảng phụ cấp đặc biệt ngành, phần mềm bổ sung tham số cho nhập căn cứ pháp lý để in lên dưới tiêu đề báo cáo.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Danh mục, chọn Phụ cấp đậc biệt ngành.

2. Tại đây, anh chị có thể chọn một Phụ cấp ĐBN bất kỳ, nhấn Sửa.

3. Phần mềm đã bổ sung tham số Căn cứ pháp lý cho nhập căn cứ pháp lý để in dưới tiêu đề báo cáo.

Ví dụ: Bổ sung căn cứ pháp lý cho khoản Công tác phí.

4. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, sau khi lập bảng công tác phí, nhấn vào biểu tượng ba chấm để in bảng phụ cấp

5. Khi đó bảng phụ cấp được in sẽ hiển thị căn cứ pháp lý ngay dưới tên Phụ cấp.

6. Tương tự, anh chị có thể nhấn thêm Phụ cấp, khai báo các thông tin bao gồm cả Căn cứ pháp lý của Phụ cấp.

 

Cập nhật 25/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan