1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Cải tiến giao diện danh sách CBNV

Cải tiến giao diện danh sách CBNV

1. Mục đích

Cải tiến giao diện CBNV cho tiện ích hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm cải tiến giao diện CBNV cho tiện ích hơn.

Xem phim hướng dẫn 

Cập nhật 01/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận