1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Cải tiến phần chân chữ ký

Cải tiến phần chân chữ ký

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in bảng lương, phần chân chữ ký được đẹp hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi in mẫu bảng lương, phần chân chữ ký đang rất xấu (bị kéo dữ liệu sang)

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm cải tiến để khi chữ ký rơi sang trang sau do không đủ chỗ hiển thị thì không kéo dữ liệu sang cùng.

Cụ thể như sau:

1. Khi in bảng lương, khi chữ ký không đủ chỗ và bị rơi sang trang sau thì không kéo dữ liệu sang cùng.

Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan