1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán muốn in các bảng lương được đẹp hơn (không bị rớt dòng, rớt cột)

Kế toán muốn in các bảng lương được đẹp hơn (không bị rớt dòng, rớt cột)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được bảng lương đẹp hơn (không bị rớt dòng, rớt cột).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi in bảng lương, nếu số cột quá nhiều thì sẽ tự động bị rớt cột sang trang sau trông rất xấu, có thể tùy chỉnh bảng lương tuy nhiên kế toán phải tạo lại bảng lương từ đầu, rất mất thời gian và công sức.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm rà soát lại các mẫu bảng lương để hạn chế tối thiểu việc bị rớt dòng rớt cột khi in ra.

Cụ thể như sau:

Phần mềm đã cải tiến:

  • Các ô số tiền lương, hệ số, tiền lương tổng, thực lĩnh đảm bảo hiển thị được trăm triệu.
  • Các ô hệ số, tỷ lệ quy đổi đảm báo hiển thị tối đa lần lượt là 6 số sau dấu phẩy và 7 số sau dấu phẩy.
Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan