1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn mẫu báo cáo tùy chỉnh riêng của đơn vị có thể tự động cập nhật thông tin chữ ký khi thay đổi trong mục Hệ thống

Kế toán mong muốn mẫu báo cáo tùy chỉnh riêng của đơn vị có thể tự động cập nhật thông tin chữ ký khi thay đổi trong mục Hệ thống

1. Mục đích

Giúp mẫu báo cáo tùy chỉnh riêng của đơn vị có thể tự động cập nhật thông tin chữ ký khi thay đổi trong mục Hệ thống.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi thực hiện sửa thông tin chữ ký, thông tin được chỉnh sửa không tự động cập nhật vào các mẫu báo cáo đã lưu riêng của đơn vị.

Do đó để cập nhật thông tin chữ ký lên các mẫu báo cáo, kế toán cần phải vào mục Hệ thống để lưu thông tin chữ ký trước khi thực hiện sửa mẫu báo cáo hoặc phải cập nhật lại báo cáo nếu thông tin chữ ký có sự thay đổi.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm cải tiến chức năng tùy chỉnh, khi sửa thông tin chữ ký, cập nhật cả vào chữ ký của các mẫu tùy chỉnh.

Cụ thể như sau

1. Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Tùy chọn hiển thị chữ ký.

2. Tại đây, anh/chị thực hiện tùy chọn hiển thị chân chữ ký theo mong muốn của đơn vị. Nhấn Cất.

3. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương cần sửa mẫu, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

4. Chọn mẫu bảng lương muốn thiết lập, nhấn Sửa mẫu.

5. Tại phần Sửa chân chữ ký, phần mềm đã tự động cập nhật các thiết lập chữ ký tại Hệ thống vào mẫu tùy chỉnh của đơn vị.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan