1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn in được phần thuyết minh theo mẫu của Kho bạc

Kế toán mong muốn in được phần thuyết minh theo mẫu của Kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán in được phần thuyết minh theo mẫu của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm chưa in được phần thuyết minh theo mẫu của kho bạc.

– Kể từ phiên bản R5, kế toán có thể in được phần thuyết minh theo mẫu của Kho bạc: phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước của mẫu 09 được tách ra tổng tăng và tổng giảm bao nhiêu.

 Cụ thể như sau

1. Sau khi lập bảng lương, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại đây chọn thiết lập bảng lương 09. Nhấn Sửa mẫu.

3. Tại phần Sửa chân chữ ký, tab Sửa phần thuyết minh, nhấn vào phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước.

4. Tại đây, phần mềm bổ sung tùy chọn Hiển thị thay đổi theo nhóm tăng, giảm. Anh/chị tích chọn tùy chọn này.

5.  Cất mẫu vừa chỉnh sửa thành mẫu mới.

6. Nhấn In, chọn in mẫu bảng lương vừa cất. Tại đây, kế toán có thể thấy được phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước được tách ra tổng tăng và tổng giảm bao nhiêu.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan