1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn có thể kiểm tra nhanh được chương, loại – khoản, mục – tiểu mục

Kế toán mong muốn có thể kiểm tra nhanh được chương, loại – khoản, mục – tiểu mục

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể kiểm tra nhanh được chương, loại – khoản, mục – tiểu mục.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi muốn kiểm tra các khai báo khoản, mục đã khai báo cho từng CBNV, kế toán phải vào hồ sơ của từng CBNV để xem ghi nhận nhầm chỗ nào, rất mất thời gian và công sức vì số lượng cán bộ lớn.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm bổ sung các cột MLNS tại màn hình Phụ cấp và Cán bộ nhân viên để kế toán có thể kiểm tra nhanh được chương, loại – khoản, mục – tiểu mục.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp, phần mềm đã bổ sung cột Chương – Khoản – Tiểu mục trên danh sách để người sử dụng có thể đối chiếu nhanh được xem đã đúng bộ MLNS theo quy định chưa.

2. Tại menu Danh mục\Cán bộ nhân viên, phần mềm đã bổ sung cột Chương – Khoản – Tiểu mục ở nhóm thông tin hiện hưởng.

3. Tại tab Quá trình lương và Phụ cấp, phần mềm cũng cho hiển thị cột Chương – Khoản – Tiểu mục.

Cập nhật 03/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan