1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn dễ dàng phân bổ nguồn học phí của đơn vị khi sử dụng phần mềm và in được mẫu bảng lương 09 có thể hiện nguồn học phí

Kế toán mong muốn dễ dàng phân bổ nguồn học phí của đơn vị khi sử dụng phần mềm và in được mẫu bảng lương 09 có thể hiện nguồn học phí

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng phân bổ nguồn học phí của đơn vị khi sử dụng phần mềm và in được mẫu bảng lương 09 có thể hiện nguồn học phí.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, đối với nguồn học phí, khi thực hiện phân bổ nguồn sau không nhập được cả tổng số tiền đó luôn mà phải nhập theo từng khoản lương, phụ cấp. Đồng thời tại mẫu 09 chưa hiển thị được cột nguồn học phí và nguồn ngân sách đang chi trả là bao nhiêu.

– Kể từ phiên bản R5, khi thực hiện phân bổ, cho phép chọn cách thức phân bổ nguồn chung hay theo phòng ban/loại cán bộ/khoản lương, phụ cấp. Ngoài ra phần mềm cũng bổ sung tham số đặc thù cho mẫu 09 tách nguồn theo cột tương.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tùy chọn tính lương, chọn tab Phân bổ nguồn chi trả. Nhấn Sửa, chọn Phân bổ sau khi tính lương => Nhấn Cất.

2. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, tính bảng lương tháng 12. Nhấn Phân bổ nguồn tại bảng lương vừa lập.

3. Phần mềm bổ sung tùy chọn phân bổ nguồn theo số tiền tổng hay số chi tiết.

  • Khi chọn thực hiện phân bổ theo số tiền tổng: chương trình hiển thị tổng tiền và chi tiết các nguồn đang chọn sử dụng để anh/chị có thể nhập số phân bổ.
    • Nhấn Phân bổ => phần mềm hiển thị kết quả phân bổ chi tiết theo tỷ lệ.

  • Khi chọn phân bổ nguồn theo chi tiết khoản lương, phụ cấp: chương trình hiển thị danh sách phân bổ chi tiết và cho phép nhập liệu trên từng dòng chi tiết.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan