1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán muốn lập Tờ khai 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Kế toán muốn lập Tờ khai 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Thông tư 80/2021/TT-BTC)

1. Mục đích

Giúp kế toán lập Tờ khai 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Thông tư 80/2021/TT-BTC)

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, hàng năm đơn vị cần lập tờ khai quyết toán thuế. Số liệu trên tờ khai là tổng thu nhập/tổng số thuế TNCN phải nộp của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm chưa đáp ứng tờ khai quyết toán thuế.

Cụ thể như sau

1. Sau khi lập tờ khai quyết toán thuế, phần mềm đã bổ sung Tờ khai 05/QTT-TNCN tại tab Tờ khai 05/QTT-TNCN.

2. Tại tờ khai này, phần mềm tự động hiển thị số liệu dựa vào bảng quyết toán thuế đã lập.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan