1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. CBNV muốn có ký xác nhận trên bảng chấm công để làm căn cứ tính lương

CBNV muốn có ký xác nhận trên bảng chấm công để làm căn cứ tính lương

1. Mục đích

Giúp CBNV có thể xác nhận trên bảng chấm công để làm căn cứ tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, các đơn vị thực hiện chấm công chi tiết trên phần mềm Salagov. Trưởng bộ phận/phòng ban thực hiện chấm công cho từng CBNV theo ngày hoặc chấm công nhanh cho tất cả CBNV vào cuối tháng. Sau đó, in bảng chấm công để CBNV ký xác nhận ngày đi làm thực tế, ngày nghỉ trong tháng và chuyển bảng chấm công cho kế toán để tính lương. Hiện tại phần mềm chưa có cột “Ký xác nhận” trên bảng chấm công.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm bổ sung cột Ký xác nhận vào mẫu bảng chấm công in ra để có thể cho CBNV ký.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện bảng chấm công, anh/chị nhấn vào biểu tượng in bảng chấm công.

2. Tại đây, phần mềm đã bổ sung cột Ký xác nhận vào mẫu bảng chấm công in ra để có thể cho CBNV ký.

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan