1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. CBNV muốn khai báo thông tin người phụ thuộc để được giảm thuế TNCN phải nộp

CBNV muốn khai báo thông tin người phụ thuộc để được giảm thuế TNCN phải nộp

1. Mục đích

Giúp CBNV khai báo thông tin người phụ thuộc để được giảm thuế TNCN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, mỗi CBNV cần khai báo riêng thông tin của người phụ thuộc để được giảm thuế TNCN. Tuy nhiên hiện tại trên phần mềm chưa đáp ứng việc khai báo thông tin người phụ thuộc.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung phần khai báo thông tin người phụ thuộc để CBNV được giảm thuế TNCN.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện khai báo danh sách CBNV, khi khai báo thông tin mỗi CBNV, phần mềm đã bổ sung tab Thông tin người phụ thuộc.

Khi nhấn vào tab Thông tin người phụ thuộc, phần mềm sẽ tự động chuyển hướng đến phần khai báo thông tin người phụ thuộc.

2. Nhấn Thêm, khai báo các thông tin:

  • Nhập Họ và tên người phụ thuộc
  • Nhập MST cá nhân
  • Nhập Loại giấy tờ Số giấy tờ
  • Nhập Ngày sinh
  • Chọn Quan hệ với CBNV là gì
  • Khi tích chọn Đã đăng ký phụ thuộc, phần mềm sẽ cho phép nhập thông tin Thời điểm tính GTThời điểm kết thúc GT
  • Nhấn Lưu

Lưu ý: Những thông tin đánh dấu (*) là những thông tin bắt buộc phải khai báo.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan