1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Cho phép theo dõi ngạch lương có số năm giữ bậc khác nhau

Cho phép theo dõi ngạch lương có số năm giữ bậc khác nhau

1. Mục đích

Cho phép theo dõi ngạch lương có số năm giữ bậc khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, chương trình chưa thiết lập sẵn danh mục ngạch lương theo TT107 nên đơn vị mất thời gian thiết lập thêm.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung danh mục mang đi theo TT107.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Ngạch bậc lương, phần mềm cho phép thiết lập ngạch lương có số năm giữ bậc giữa các bậc giống hay khác nhau.

2. Nếu tích chọn Khác nhau giữa các bậc, phần mềm sẽ hiển thị thêm ô số năm giữ bậc ở dưới từng bậc cho tự điền, mặc định bằng số năm giữ bậc chung.

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan