1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Tính được dự toán nâng lương chính xác theo thời gian nâng từ chế độ tập sự sang chính thức

Tính được dự toán nâng lương chính xác theo thời gian nâng từ chế độ tập sự sang chính thức

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được dự toán nâng lương chính xác theo thời gian nâng từ chế độ tập sự sang chính thức.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, khi tính dự toán lương, phần mềm mặc định tính dự toán nâng cho các CBNV có bản ghi lương hưởng 85% lên 100% luôn trong cả năm dự toán.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm tính đúng thời gian nâng lương lên 100% khi hết hạn tập sự theo ngạch lương tương ứng.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Trên danh mục Ngạch bậc lương, phần mềm đã bổ sung thông tin Thời gian tập sự để thiết lập theo từng ngạch tương ứng tại tab Ngạch lương theo hệ số.

2. Khi tính dự toán lương, nếu ngạch lương của CBNV có thiết lập thời gian tập sự, dựa vào thời gian này để tính đúng ra thời gian mà CBNV sẽ dự kiến được bổ nhiệm vào ngạch chính thức.

3. Ngoài ra phần mềm  bổ sung tiện ích khi vào menu Danh sách CBNV\ tab Nâng lương, phụ cấp có thể lọc ra được CBNV sẽ được nâng lương lên 100% dựa theo thời gian tập sự của ngạch tương ứng.

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan